A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÆØÅTilføj

Emne:Serotonin
Info:Serotonin (5-Hydroxytryptamin) er et af hjernens signalstoffer. Kemisk set er det et monoamin. I hjernen indgår serotonin i en kæde der også involverer en række proteiner der kan binde stoffet. Proteinerne er de mange forskellige såkaldte serotonin-neuroreceptorer og serotonintransporter. Ecstacy påvirker flere forskellige signalstofsystemer, men ecstacy binder sig især til et protein i serotonin-systemet (serotonintransporteren)[1] Lykkepillernes primære virkning sker på serotonintransporteren. Gennem den påvirker lykkepillerne hele serotonin-systemet. Om vinteren kan man se forhøjede transportrate i kredsløbet omkring serotonintransporteren i blodpladerne, der forsvinder om sommeren eller ved lysterapi.[2][3] Indholdsfortegnelse [vis] 1 Syntese2 Påvirkning af serotonin-mængde3 Depression som serotonin-mangel4 Henvisning [redigér] Syntese Serotonin fremstiller kroppen ud fra tryptofan. Det sker ved en addition af en OH-gruppe og fraspaltning af CO2,[4] via 5-hydroxytryptofan. Den første syntese fra tryptofan til 5-hydroxytryptofan bliver katalyseret med tryptofan hydroxylase og den anden syntese fra 5-hydroxytryptofan til 5-hydroxytryptamin (dvs. serotonin) sker ved hjælp af katalysatoren 5-hydroxytryptofan decarboxylase.[5] [redigér] Påvirkning af serotonin-mængde Man kan forholdsvist nemt fjerne tryptofan fra kroppen ved at give en speciel protein-holdig drik der indeholder 16 essentielle aminosyrer men ikke tryptofan.[6] Når tryptofan mangler så mangler serotonin også. Denne metode er blevet anvendt inden for hjerneforskning til kunstigt at sænke serotonin-niveauet, for eksempel i forbindelse med undersøgelse af patienter med depression.[7] En anden måde at påvirke serotonin-mængden på er ved at påvirke enzymerne der er involveret i syntesen af serotonin. [redigér] Depression som serotonin-mangel Nogle har været foranlediget til at tro at depression skyldes en mangel på serotonin, hvilket måske skyldes lægemiddel-industriens reklamer.[8] I medier kan man finde serotonin omtalt som "lykkestof",[9] og beskrevet på følgende måde: "Stoffet er af kæmpe betydning for vores humør fordi vi bliver deprimerede hvis vi har for lidt af det".[10] Den videnskabelige hypotese om at depression skyldes serotonin-mangel har været fremme siden 1960'erne, men har ikke rigtigt kunnet understøttes af forsøg. For eksempel har man ikke kunnet se forbedring hos depressive patienter hvis man gav dem L-tryptofan (der er en forgænger for serotonin).[11] Dog kan depressive patienter, der er under behandling, få et akut tilbagefald hvis man fjerner tryptofan.[12] De såkaldte lykkepiller, der er et udbredt lægemiddel mod depression, øger mængde af serotonin i synapserne. Andre behandlingsformer mod depression retter sig dog ikke mod serotonin-systemet Læs om brugeroplevelser her.

RET SLET